"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=UTF-8'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> ART STUCCO - O nás
Copyright © 2014, ArtStucco. Všechna práva vyhrazena
Jméno:
Email: *
Text: *
Mobil:
* údaje, které je nutné vyplnit
Napište nám
Z našich realizací
Partneři
Ke stažení
29117143
Art Stucco - katalog
Fasádní prvky

Firma

Art Stucco

vznikla odloučením přidružené výroby firmy Stasko plus. Tímto krokem se ještě více specializovala na moderní interiérový design. Jde o realizaci stropů ze sádro-kartonů různě profilovaných , z výzdobou štukových prvků vyráběných hlavně ze sádry. Aby výsledek naší práce byl dokonalý, provedeme na zhotoveném díle malířské dekorativní techniky a desingnové tapety. V rámci naší činnosti zajistíme i rozvod elektriky a dodávku svítidel,LED pásků, vše dle přání zákazníka.

V rámci předmětu činnosti pro Vás provedeme interiér na klíč:

: sádrokartonářské práce


desingnové podhledy a příčky, půdní vestavby, osvětlovací rampy, minerální podhledy
napínané textilie (moderní tvář stropů a stěn), rekonstrukce a přestavbu bytového jádra

: štukové prvky - interiérové


Fabiony, osvětlovací rampy, vzorové lišty, konzole, rozety, sloupy, pilastry, římsy ,svítidla a  
jiné další doplňky.

: štukové prvky -exteriérové


šambrány, římsy, konzole, balustrády, klenáky, bosáže.

: dekorativní malířské techniky a malby


tapety

o nás